Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sibvest Oy

2624384-4

Nyykoolinkatu 11 A 37

60100 Seinäjoki

info[at]sibvest.fi

Yhteyshenkilö: Pekka Väänänen / 044 2300 694

Rekisterin nimi

Sibvest Oy:n sähköpostirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen syynä on Sibvest.fi -sivuston lukijan suostumuksella tapahtuva Sibvest Oy:n palveluihin liittyvä sähköinen viestintä. Yhteystietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa eikä luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta.

Rekisterin tietosisältö

1) Rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostiosoite 2) Myöhemmin muut mahdolliset asiakkaan antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot tallennetaan rekisteriin asiakkaan antaessa tietojaan palvelun käytön yhteydessä. Asiakas voi antaa sähköpostiosoitteensa ollessaan kiinnostunut sijoitusasunnoista ja liittyessään sähköpostilistalle. Muita tietoja asiakas voi antaa myöhemmin lähetettävän sijoittajakartoituksen yhteydessä.

Tietojen vastaanottajat

Tiedot kerätään Mailchimp sähköpostijärjestelmään salasanasuojatulle tilille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Mailchimp sähköpostijärjestelmän suojatut palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Mailchimp säilyttää tietoja Eu:n ja Yhdysvaltojen välisten lakien puitteissa.

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Rekisterin suojauksen periaatteet

Oikeus rekisterin käyttöön ja sen käyttöön tarvittavat salasanat ovat vain Asuntosalkurakentajan vastuuhenkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen säilyttäminen ja rekisteröidyn oikeudet

Tietoja säilytetään toistaiseksi enintään niin kauan kuin rekisteröity ilmoittaa halustaan poistua rekisteristä. Rekisteröity voi poistua rekisteristä jokaisen sähköpostijärjestelmästä lähetetyn viestin lopussa olevasta ”unsubscribe from this list”-painikkeesta tai pyytämällä rekisteristä poistamista sähköpostiviestillä info@sibvest.fi osoitteeseen.  Henkilötietolain 26 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin hänestä talletetut tiedot. Rekisteröity pystyy tarkistamaan ja muokkaamaan antamiaan tietoja jokaisen sähköpostijärjestelmästä lähetetyn viestin lopussa olevasta ”update subscription preferences”-painikkeesta tai pyytämällä tietoja sähköpostiviestillä info[at]sibvest.fi osoitteesta.